خدمات کلینیک

نوبت دهی آنلاین

سرویس و روز

YYYY dash MM dash DD

اطلاعات شخصی

(Required)

جدول زمانی

ساعت کار ما

خدمات نوبت دهی آنلاین به منظور سهولت دسترسی و صرفه جویی در وقت و هزینه شما طراحی شده است. پس از تعیین وقت مورد نظر پیام تایید بر روی شماره اعلام شده از سوی شما ارسال می شود.

شنبه – چهارشنبه: 9:00 صبح – 18:00 عصر

پنجشنبه: 9:00 صبح – 14:00 عصر

جمعه: تعطیل

 
نوبت دهی آنلاین